Gunvald Johansen Eiendom er en stor aktør i Bodø innenfor eiendom.

Vi har mange kontorer og lagerlokaler som leies ut, har du behov så meld din interesse.

Positiv vekst i selskapet
Veksten i selskapet har vært stor de siste årene og vi har mange spennende prosjekter i startgropen. Vi forventer derfor den samme trenden i årene fremover både når det gjelder prosjekter i egen regi og i samarbeid med andre investorer

Kontakt:

Trond-Ivar Larsen

e-post: til@gj.no

Mobil: 908 93 661

Martin Johansen

e-post: mj@gj.no

Mobil: 936 83 179