Seriøst arbeidsliv

Medarbeidere er den viktigste ressursen vår og vi ønsker å bidra til et bærekraftig arbeidsliv for alle. Vi er lærlingebedrift og bidrar til lokale arbeidsplasser. 

Vi har nulltoleranse for diskriminering, og behandler de som jobber hos oss rettferdig og uten diskriminering. 

Vi skal sikre gode arbeidsforhold og påse at arbeiderrettigheter beskyttes. Vi følger også dette opp hos våre samarbeidspartnere. Våre rutiner og varslingssystemer skal hindre sosial dumping og at useriøse aktører får innpass på våre byggeplasser. 

Det er viktig for oss at alle våre samarbeidspartnere og hele leverandørkjeden ivaretar menneske- og arbeidstakerrettigheter og miljø. Vi tilstreber oss et godt samarbeid for å finne gode løsninger sammen. 

Mål:

- hindre sosial dumping
- nulltoleranse for diskriminering