Sosiale forhold og sikker arbeidsplass

Fokus på å forebygge personskader, arbeidsrelatert sykdom og ulykker, og jobber med kontinuerlig forbedring er et prioritert område for oss.

Et trygt, sikkert og sunt arbeidsmiljø er en forutsetning for oss uansett hvilke prosjekter vi utfører. Vårt mål er at ingen skal bli skadet på jobb. Vi er opptatt av å forhindre ulykker og hendelser som kan føre til en skade - alle skal komme trygt hjem etter arbeid hos oss!

Vi risikovurderer vårt arbeid og gjennomfører sikkerjobbanalyser ved arbeidsoperasjoner som utgjør en fare, og gjennomfører hensiktsmessige og nødvendige sikkerhetstiltak for å sikre trygg utførelse av arbeidet.

Vårt stoffkartotek sikrer oss et elektronisk arkiv med sikkerhetsdatablader for produkter som inneholder helse- og miljøskadelige kjemikalier som benyttes på byggeplass. Et godt samarbeid med våre leverandører og samarbeidspartnere sikrer oss et kvalitativt og komplett stoffkartotek.

Vi ønsker kvalifiserte medarbeidere som også er engasjerte og tilfreds med arbeidsplassen. Vi ønsker å ha en bedriftskultur som er basert på åpenhet, omsorg, klare krav og kontinuerlig forbedring. Som godkjent lærebedrift for lærlinger gir vi unge mennesker mulighet til å komme ut i arbeidslivet og lære tømrer- og betongfaget, samtidig som det sikrer bransjen dyktig faglærte håndverkere.  

Mål:

- null skader
- 10 % lærlinger