Sertifiseringer og redegjørelse

Vi er ISO-sertifisert på områdene kvalitet, ytre miljø og arbeidsmiljø, og er registrert som leverandør i StartBANK.

Åpenhetsloven

Vårt arbeid med aktsomhetsvurdering er igangsatt. Vi jobber med å kartlegge og vurdere negative påvirkning/ skade fra fra egen virksomhet, leverandørkjede og forretningsforbindelse. Les vår redegjørelse her; Redegjørelse for våre aktsomhetsvurderinger

 

NS-EN ISO 9001:2015

NS-EN ISO 14001:2015

NS-EN ISO 45001:2018

StartBANK