ProductXchange

Hva er ProductXchange?
ProductXchange er et elektronisk verktøy utviklet i samarbeid med byggenæringen for å hjelpe bedrifter til å oppfylle myndighetskrav forbundet med bruk av kjemikalier på arbeidsplassen.

 

Historikk:

2001-2013

BASS = Bransjeforeningenes Stoffkartotak System. Et bransjesystem som skulle ivareta krav som ble stilt i forbindelse med bruk av kjemikalier på arbeidsplassen.

 

2013 - 2014

BASS ble erstattet av nye felles europeiske systemet ChemXchange.

 

2014 -

Fra 1. januar 2014 endret systemet navn til ProductXchange.


Fordeler med å bruke ProductXchange
- oppfyller myndighetskrav ved bruk av kjemikalier på arbeidsplassen
- sikrer ivaretakelse av medarbeidernes sikkerhet og helse, samt ytre miljø
- sikrer gjennomførelse av risiko- og substitusjonsvurderingen
- får ett felles stoffkartotek for alle entreprenører i prosjektet
- automatisk oppdatering ved endring i sikkerhetsdatablad med e-post varsling
- enklere å samle dokumentasjon etter innføringen av Byggevareforordningen 1. juli 2013

Tegn avtale om bruk av ProductXchange
Gunvald Johansen Bygg AS har tegnet avtale med coBuilder AS, som er teknisk operatør av systemet, om innhenting av sikkerhetsdatablader. Vi stiller også krav om at våre leverandører og underentreprenører skal ha avtale med coBuilder AS om bruk av ProductXchange.

Se www.cobuilder.com for mer infomasjon og for å tegne avtale om bruk av ProductXchange.