ISO 14001

Standard NS-EN ISO 14001 angir en internasjonal anerkjent metode for å bygge opp og drive et strukturert og systematisk miljøarbeid. Standarden beskriver et system med krav til innhold i form av bl.a. rutiner, prosedyrer og registreringer som vi må ivareta. Dette miljøstyrigssystemet er et redskap som skal hjelpe oss til å arbeide mer systematisk med miljøforbedringer.

Systemet er bygd opp som en kontinuerlig syklus av planlegging, gjennomføring, kontroll og forbedring for å sikre at vi oppnår en kontinuerlig forbedring av vår miljøpåvirkning.

Et ISO 14001 sertifikat viser at vårt miljøstyringssystem er blitt målt opp mot en standard for god miljøledelse og er i samsvar med den.

Til høyre, revisjonsleder Bjørg D. Tveiten fra Nemko AS overleverer beviset på at vi er sertifisert etter ISO 14001 til daglig leder Jørn Vidar Johansen