Vi vant lærlingpris!

Yrkesopplæringsnemndas opplæringspris ble i dag, 24.01.18 delt ut på Nordlandskonferansen, og den gikk til Gunvald Johansen Bygg.

I begrunnelsen fra Yrkesopplæringsnemda heter det:

Prisvinneren, som er en stor bedrift i Bodø, med sine nesten 140 ansatte. Bedriften er kjent som en god samfunnsbygger, med godt lederskap og en av våre viktigste og beste opplæringsbedrifter. Gjennom mer en 50 år har de utmerket seg med sin solide satsing på lærlinger. I dag har de 8 tømrerlærlinger, til sammen de siste 3 årene har de hatt 13 lærlinger. De prøver også å få betonglærlinger, men de er ikke alltid så lett å få tak i. Bedriften setter av både tid og ressurser for å kunne gi en grundig og god opplæring, med kvalitet i alle ledd. De som gir opplæringen er godt motiverte til å være instruktører og har et utdanningsnivå som ivaretar alle krav. Hver lærling får hver sin Ipad hvor de fører logg og i tillegg er det satt av ekstra tid til dette arbeidet. Før lærlingene avlegger fagprøvene sine, får de gode muligheter til å øve seg på den i praksis og er derfor godt forberedt når den endelige fagprøven skal avvikles.

Som en ekstra gulrot har bedriften en stipendordning for lærlinger. Bedriften samarbeider godt med fylkeskommunen, Bodø videregående skole, Opplæringskontoret Byggopp og bransjeorganisasjonene Byggmesterforbundet og EBA. 

Bedriften har godt renomme blant lærlingene og det er mange som søker seg dit.

Vi kommer til å fortsette å tenke langsiktig i årene som kommer! For å gi unge mennesker muligheten til å komme seg ut i arbeidslivet ser vi på som å sikre bransjen dyktige og faglærte håndverkere! 

Erfaringen vi har er at lærlinger er kunnskapsrike og lærevillige, dette bidrar veldig positivt til bedriften!

Foto: Trond-Erlend WillassenFra venstre HR-ansvarlig i Gunvald Joansen Lill Stabell, lærlingeansvarlig Harry Myrvoll, daglig leder Jørn Vidar Johansen og prisutdeler Rita Lekang fra Fagopplæringsnemda. Foto: Trond-Erlend Willassen

Alexander Stub
Mot en ny topp
Premiebildet
Tom Erik
Premie
Stolte mottakere av prisen