Mørkvedlia Studentpark

Overlevering av siste byggetrinn

15/6-2018 er en merkedag for oss, etter over 4 år bygging overleverte vi siste byggetrinn til utbygger. Det har vært en fantastisk reise med en super utbygger. Totalt er det bygd 604 studentboliger :-)

Noen bilder fra overleveringen. Fra oss prosjektleder Rune Eliseussen, fra utbygger Geir Abel Jensen, Studentinords bolig- og eiendomssjef.

Mørkvedlia studentpark kjennetegnes av høy standard, gode løsninger og de fleste boligene har en fantastisk utsikt. Anlegget ligger i kort gangavstand fra studiested Bodø.