Organisasjonsstruktur

Gunvald Johansen er Bodø's største lokalt eide konsern i byggebransjen og en av landsdelens største entreprenører. Virksomhetsområdene er Entreprenør, Byggevaresalg (Byggmakker) og Eiendom.

Konsernet er organisert etter følgende modell.