PERSONVERNERKLÆRING

 

Personvernerklæring

Personopplysninger

Personvern er viktig for Gunvald Johansen og vi vil behandle personopplysninger i samsvar med loven.

Alle personopplysninger vi mottar benyttes for at vi skal kunne yte god service, oppfylle vår del av avtalen, drive markedsføring og håndtere din henvendelse på best mulig måte.

Dine opplysninger kan bli videresendt til samarbeidspartnere/ underleverandører dersom det er nødvendig for å behandle din henvendelse. Opplysningene behandles konfidensielt og brukes utelukkende til de formål som fremgår av henvendelsen, og som du godkjenner når du fyller inn opplysningene dine hos oss. Informasjonen vil bli tatt vare på så lenge det er hensiktsmessig for å ivareta forpliktelser i avtaleforholdet. Dermed kan du alltid føle deg trygg når du oppgir opplysninger som kreves for at henvendelsen skal kunne ivaretas.


Webanalyse og cookies
For at vi skal kunne sikre best mulig funksjonalitet og videreutvikle vår hjemmeside, benytter vi vanlig internett-teknologi, Google Analytics, for å samle inn informasjon om brukerne på vår hjemmeside. Ved hjelp av bruk av cookies (informasjonskapsler) vil vi kunne hente ut informasjon om hvordan besøkende bruker vår nettside.