Rapportering av bekymring og tilfeller av manglende overholdelse

Aktiviteter som bryter med våre etiske retningslinjer vil påvirke Gunvald Johansen Bygg merkevare, omdømme og interessenters tillit til oss på en negativ måte. Alle ansatte har plikt til å be om hjelp der det trengs, og å umiddelbart rapportere evt. mistanke eller påviste brudd.

Hvis du står overfor en vanskelig situasjon eller oppdager atferd som bryter med våre etiske retningslinjer, kan du alltid diskutere saken med lederen din eller HR.

Brudd på våre etiske retningslinjer meldes inn som avvik eller følger våre rutiner for varsling. Tilbakemeldinger fra kunder og samarbeidspartnere meldes i kontaktskjemaet under her eller til post@gj.no