L

Kontakt oss?


Du kan sende oss en epost
post@gj.no 

eller telefon pr telefon
+47 75 54 19 30

  w

Support

Einar Bendiksen

06.06.2017 14:07E-post: eb@gj.no
Mobil: 971 81 980

Økonomisjef

Trond-Ivar Larsen

06.06.2017 12:40E-post: til@gj.no
Mobil: 908 93 661

Eiendomsforvalter

Martin Johansen

28.06.2017 12:48E-post: mj@gj.no
Mobil: 936 83 179

Eiendomsforvalter

Lill Stabell

06.06.2017 12:34E-post: ls@gj.no
Mobil: 916 33 324

Hr-leder

Hege Falk

05.11.2018 12:54E-post: hf@gj.no
Mobil: 413 65 819

HR- medarbeider

Cathrine Larsen

06.06.2017 12:30E-post: cl@gj.no
Mobil: 413 66 091

Regnskapsleder

Lena Nygård

06.06.2017 12:32E-post: ln@gj.no
Mobil: 413 65 829

Regnskapsmedarbeider

Lisbeth Jentoftsen

06.06.2017 12:32E-post: lj@gj.no
Mobil: 413 58 069

Regnskapsmedarbeider

Mette Kristensen

28.06.2017 10:21E-post: mek@gj.no
Mobil: 406 03 568

Regnskap og lønn

Anne Wold

06.06.2017 12:35E-post: aw@gj.no
Mobil: 413 66 238

Lønn

Mariann Norbye

06.06.2017 12:33E-post: mn@gj.no
Mobil: 413 64 852

Sekretær

Lill Bae Kristiansen

06.06.2017 12:32E-post: lbk@gj.no
Mobil: 413 62 842

Sentralbord

Dan Martin Sivertsen

06.06.2017 12:30E-post: dms@gj.no
Mobil: 906 93 532

It-ansvarlig

Ana Paula Guedes

06.06.2017 12:35

Kantine