Bruke retningslinjene i praksis

Oppgaver i fm etiske retningslinjer er fordelt på følgende måte for å sette retningslinjene ut i livet:

Konsernleder godkjenner retningslinjene, og daglig leder har ansvaret for implementering og oppfølging av retningslinjene.

Ledergruppa skal overvåke retningslinjene i fm ledelsens gjennomgang, og vurdere evt. behov for å revidere dem.

Alle medarbeiderne skal gjøre seg kjent med etiske retningslinjer, og forplikte seg til dem. Medarbeiderne skal be om mer informasjon ved behov, og rapportere bekymringer og brudd.