Næringstomt Hunstad

Vi er inne i en planleggingsprosess mht. utnyttelsen av tomta som kan bebygges med inntil 7000 kvm

Næringstomt Hunstad
19.06.201711:36 Tom Erik Olsen

Vi har kjøpt ei tomt på ca 9000 kvm beliggende mellom Statoil og det nye Hunstadsenteret som vi har under oppføring

Gunvald Johansen Bygg