Næringstomt Hunstad

Vi er inne i en planleggingsprosess mht. utnyttelsen av tomta som kan bebygges med inntil 7000 kvm

Næringstomt Hunstad

Vi har kjøpt ei tomt på ca 9000 kvm beliggende mellom Statoil og det nye Hunstadsenteret som vi har under oppføring

Gunvald Johansen Bygg