Byggmakker Svolvær

Vi bygger om og ut vår butikk i Svolvær

Byggmakker Gunvald Johansen Svolvær

Første byggetrinn er nytt lager på ca 1300 kvm som skal stå ferdig våren 2017.

Neste byggetrinn starter opp til høsten og innebærer ombygging av eksisterende lokaler, noe som
vil gi vesentlig større butikk. Denne delen skal stå ferdig våren 2018