Ny Brannstasjon og nødsentral

Ny brannstasjon

Gunvald Johansen-konsernet har gjennom selskapet OPS GJ BBS AS inngått avtale med Bodø Kommune om bygging og drift av ny Brannstasjon med nødsentraler. Driftsavtalen løper i 25 år. Brannstasjonen ble overlevert i februar 2016.

Vår eierandel er 50 %

Gunvald Johansen Bygg
Vognhallen med bl.a. vaskehall, verksted og oppstillingsplass for bilparken. Tårnet brukes til tør
Gunvald Johansen Bygg
Gunvald Johansen Bygg
Gunvald Johansen Bygg
Gunvald Johansen Bygg
Gunvald Johansen Bygg