Olav V gt. 96

Olav V gt. 96

Bygget ligger rett ved vårt hovedanlegg, bygget brukes til lager for Byggmakker på den ene siden og den østlige delen er utleid til ulike aktører. Bygget har god beliggenhet sentralt i Bodø.

Gunvald Johansen Bygg
Gunvald Johansen Bygg
Gunvald Johansen Bygg