BM Bodø

Byggmakker Gunvald Johansen Bodø

Anlegget har vært utvidet og ombygd i flere etapper. Siste utvidelse, som omfattet både butikk og lager, ble ferdigstilt i 2003. Våren 2008 ble uteområde og parkering utvidet, og nytt lagerlokale på naboeiendom ble tatt i bruk.

Konsernet er eier av flere naboeiendommer og det planlegges ytterligere utvidelser av Byggmakkeranlegget. Denne utvidelsen vil omfatte både butikk og lager.

Anlegget har god beliggenhet sentralt i Bodø.

Gunvald Johansen Bygg