Etiske retningslinjer

Våre etiske retningslinjer sier noe om våre verdier, standarder og forretningsprinsipper. Og noe om hvilken moralsk og etisk adferd vi forventer fra alle våre medarbeidere og samarbeidspartnere.  Vi bestreber oss på, i alle handlingene våre, å bygge et godt bedriftsimage og fremme konsernets suksess.

Etiske retningslinjer er et verktøy for å påvirke adferden og kulturen i virksomheten. Formålet er å videreutvikle gode holdninger og god praksis. Retningslinjene skal si noe om hvilken etisk standard virksomheten vil ha og hvilke handlinger som ikke aksepteres. 

Etikk i Gunvald Johansen konsernet handler om at vi skal kunne stå for de valgene vi gjør i jobbsituasjonen. Alt vi foretar oss skal kunne begrunnes i:

  • Profesjonalitet
  • Åpenhet
  • Dialog

Alle ansatte har et ansvar for å gjøre seg kjent med og etterleve våre etiske retningslinjer. Vi har også et ansvar for å hjelpe hverandre med å klare dette og til å rapportere brudd. Vi vil erfare gråsoner hvor våre etiske retningslinjer ikke gir svar, men med åpenhet og lojalitet vil vi sammen finne gode løsninger. 
 
Brudd på etiske retningslinjer vil være skadelig for vårt omdømme og vil være en risiko for virksomheten. Vi vil derfor ta affære ved brudd på disse. 
 
Hvert selskap innenfor Gunvald Johansen konsernet er ansvarlig for å ivareta driften slik at profesjonalitet, åpenhet og dialog blir ivaretatt gjennom sine etiske retningslinjer.  


Etiske retningslinjer Rapportering av bekymring og tilfeller av manglende overholdelse Bruke retningslinjene i praksis