Konkurransebasseng Bodø Spektrum

På vegne av Bodø kommune bygger vi ut badeanlegget på Bodø Spektrum

Bodø Spektrum

Bassenget bygges som Konkurransebasseng og er 25x21 m (stålbasseng)

Nybygg med areal ca 4255 m2 BTA

Prosjektet inkluderer også noe ombygginger i eksisterende Nordlandsbad

Bassenget skal BREEAM sertifiseres nivå GOOD

Begge anlegg skal samlet ikke bruke mer energi enn Nordlandsbadet gjør i dag.

Arbeidene startet opp rett etter sommerferien 2021

Terje Grønmo Arkitekter AS
Terje Grønmo Arkitekter AS
Terje Grønmo Arkitekter AS