Sjøsiden

Etappe 2 er under utvikling

Etappe 2 er under utvikling

I andre byggetrinn bygger vi ut feltet mellom Bodøsjøen og Alstad med ca 100 boenheter. 

Meld din interesse her