Konsernets historie

Konsernets historie

Byggmester Gunvald Johansen etablerte i 1963 en ren tømrerbedrift som et privat eid aksjeselskap.

Ved oppstarten hadde selskapet 12 medarbeidere og en aksjekapital på kr. 10.000,- 

Selskapets hadde i starten sitt første lager i en fjøs på Leite i Bodø. Gunvald Johansen fikk selv bare fem år i bedriften før han døde i februar 1968.


Bedriftens historie består av mange milepæler. Siden oppstarten i 1963 har selskapet hatt en formidabel vekst i både antall ansatte og i omsetning. I 1972 passerte selskapet sin første million og med over 200 millioner i omsetning i jubileumsåret 2003, må man kunne si at selskapet har hatt en betydelig vekst. Selskapet hadde på disse 40 årene vokst fra en mindre ren tømrerbedrift på 12 ansatte, til Bodø`s største bedrift innen byggebransjen. 

"Oppskriften" bak selskapets vekst er hardt arbeide og svært dyktige og stabile medarbeidere, som alle har dratt i samme retning. 

Selskapet er i dag organisert i en konsernmodell med Gunvald Johansen Holding som eier av Gunvald Johansen Bygg, Gunvald Johansen Eiendom, Gunvald Johansen Support og Gunvald Johansen Handel (Byggmakker). Selskapets mål er å være en komplett leverandør fra første spadetak til ferdig bygg. Det vil si at du som kunde skal finne alt som trengs for å bygge et hus, fra grunnen av til du setter nøkkelen i døren.

Selskapet har i dag en solid og særdeles stabil arbeidsstokk. Med en omsetning på over 950 millioner er Gunvald Johansen Holding AS Bodøs største aktør innen byggebransjen og en av landsdelens største entreprenører. Det bygges hvert år et stort antall boliger, og listen over fornøyde kunder blir stadig lengre. 

Selskapets visjon, "Gunvald Johansen skal ha en bedriftskultur som fremmer samarbeide og langsiktige kunderelasjoner, og vi skal skape verdier for våre kunder", gir selskapet positive resultater, blant annet i form av medarbeidere med utpreget lagånd.

En arbeidsstokk med utpreget lagånd og våre verdier, pålitelig, engasjert og nyttig, er sentralt og avgjørende for at vi skal få fornøyde kunder.

 

Gunvald Johansen
Selskapet første lager - bildet viser fjøsen som den framstår i dag.