Være lærling hos oss?

Gunvald Johansen Bygg AS er godkjent opplæringsbedrift for lærlinger.

Lærlingeordningen er en del av vår langsiktige tankegang og samfunnsansvar, og gir unge mennesker mulighet til å komme ut i arbeidslivet og lære et fag, samtidig som det sikrer bransjen dyktige faglærte håndverkere.

Vår erfaring er at lærlinger er kunnskapsrike og lærevillige, og at de bidrar positivt til bedriften. Mange av våre fagfolk, også ledere, startet sin karriere som lærlinger!

I januar 2018 vant Gunvald Johansen Bygg Yrkesopplæringsnemndas opplæringspris!
Les mer her

Bli lærling hos oss!

Kontakt vår lærlingeansvarlig Harry Myrvoll på e-post: hm@gj.no eller telefon 930 03 826.

Lill Stabell er vår HR-leder og tar hånd om søknader, kontrakter etc. Lill når dere på e-post: ls@gj.no