Være lærling hos oss?

Gunvald Johansen Bygg AS er godkjent opplæringsbedrift for lærlinger.

Lærlingeordningen er en del av vår langsiktige tankegang og samfunnsansvar, og gir unge mennesker mulighet til å komme ut i arbeidslivet og lære et fag, samtidig som det sikrer bransjen dyktige faglærte håndverkere.

07.06.201713:28 Viktor Håkonsen

Vår erfaring er at lærlinger er kunnskapsrike og lærevillige, og at de bidrar positivt til bedriften. Mange av våre fagfolk, også ledere, startet sin karriere som lærlinger!

I januar 2018 vant Gunvald Johansen Bygg Yrkesopplæringsnemndas opplæringspris!
Les mer her

Bli lærling hos oss!

Kontakt vår lærlingeansvarlig Harry Myrvoll på e-post: hm@gj.no eller telefon 930 03 826.

Lill Stabell er vår HR-leder og tar hånd om søknader, kontrakter etc. Lill når dere på e-post: ls@gj.no