Om Gunvald Johansen Bygg

Om Gunvald Johansen Bygg

Gunvald Johansen Bygg AS er et av Nord-Norges ledende entreprenørselskap. Selskapet har en årlig omsetning på rundt 600 millioner. Det er ca. 130 medarbeidere og selskapet er lokaleid.
 

Vi tilbyr utvikling og bygging av boliger, næringsbygg og offentlige bygg. Vår serviceavdeling, GJ Byggservice, utfører alle typer mindre byggeoppdrag.
 

Vi setter våre kunder i fokus, og kan bidra aktivt i prosjektutvikling og prosjektering for å finne optimale tekniske, estetiske og kostnadseffektive løsninger. En kompetent og bredt sammensatt organisasjon kommer våre kunder til gode. 
 

Vi legger stor vekt på kvalitetsarbeid og arbeider aktivt med dokumentstyrt kvalitetssikring. Vi vektlegger særdeles opplæring og videreutvikling av medarbeidere gjennom intern opplæring. Vi er godkjente etter NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 14001 og NS-EN ISO 45001, og har sentral godkjenning for ansvarsrett i henhold til kravene i plan- og bygningsloven.