Renovering av tak

08.02.202109:37 Martin Johansen
Her har vi bistått byggherre med rivning av eksiterende tak, råteskade utbedringer og ny undertekking av tak.
Spennende prosjekt med et flott sluttresultat.