Renovering av enebolig

• Ny tekking av balkong (råteskader)
• Nytt rekkverk og balkongdekke. Møre Royal
• Nytt tak tekke Decra og undertak (råteskade)
• Nye takvinduer
• Alt av takrenner, vindskier og nedløp er skiftet ut
• Ny garasjeport
• Nytt inngangsparti og terrasse tilknyttet nytt inngangsparti
• Alle vinduer er byttet ut med nye 3 lags vinduer
• Alt av kledning utvendig er levert ferdig grunnet og med 1 toppstrøk, farge etter ønske fra kunde.
Vi takker for oppdraget og er kjempestolt av sluttresultat…… og vi vet byggherre er det samme