Øvre Nystad - Ombygging

Arbeidet påbegynt september 2014, ferdig mars 2015. Eksisterende tak revet, nytt gulv mellom 1. og 2. etg.

07.06.201714:40 Viktor Håkonsen

Oppbygging nye vegger 2. etg. Nytt gulv til loft. Etablert tak over loftgulv. Etablert nytt bad og kjøkken
Nytt areal ca 130 m2.