Øvre Nystad - Ombygging

Arbeidet påbegynt september 2014, ferdig mars 2015. Eksisterende tak revet, nytt gulv mellom 1. og 2. etg.

Oppbygging nye vegger 2. etg. Nytt gulv til loft. Etablert tak over loftgulv. Etablert nytt bad og kjøkken
Nytt areal ca 130 m2.