600 studentboliger på Mørkved

Studentboligene

Det er nylig inngått kontrakt med siste byggetrinn, blokk D, som inneholder 172 studentboliger.  Når disse overleveres i juni 2018 har vi hatt en sammenhengende byggeprosess på ca 4 år og totalt levert hele 604 studentboliger.