Bodøsjøen B8-Sør

Bodøsjøen B8-Sør

2 leilighetsblokker på totalt 28 leiligheter, disse ble overlevert BBL januar 2017