Bodøsjøen B8-Sør

Bodøsjøen B8-Sør
20.06.201711:30 Tom Erik Olsen

2 leilighetsblokker på totalt 28 leiligheter, disse ble overlevert BBL januar 2017