Brannstasjon

Ny Brannstasjon og nødsentral

Den nye brannstasjonen med nødsentraler ble som planlagt overlevert Bodø Kommune 1. februar.