Brannstasjon

Ny Brannstasjon og nødsentral
20.06.201711:41 Tom Erik Olsen

Den nye brannstasjonen med nødsentraler ble som planlagt overlevert Bodø Kommune 1. februar.