Eneboliger Øveråsan

Øveråsan
20.06.201711:45 Tom Erik Olsen

Meget flotte eneboliger ble levert som avtalt med kjøpere. Stor grad av individuelle tilpasninger på disse husene