Tilbygg

Frimurerlogen

Vi har bygd ut lokalene til Frimurerlogen, tilbygget har en grunnflate på ca. 200 kvm. Overlevert medio 2014