Tilbygg

Frimurerlogen
21.06.201709:14 Tom Erik Olsen

Vi har bygd ut lokalene til Frimurerlogen, tilbygget har en grunnflate på ca. 200 kvm. Overlevert medio 2014