Forsvarsbygg

Ombygging leiligheter
21.06.201709:33 Tom Erik Olsen

Innvendig ombygging og renovering av 20 stk leiligheter i 4-5 mannsboliger, samt skifte tak.