Forsvarsbygg

Ombygging leiligheter

Innvendig ombygging og renovering av 20 stk leiligheter i 4-5 mannsboliger, samt skifte tak.