Leif Aunes Vei

Blokker renoveres
  • Alle dører og vinduer i 2,3 og 4 etasje skiftes.
  • Alle dører i 1. etasje skiftes.
  • Fasader på langvegger fores på og ny platekledning monteres.
  • Kortveggene, skifting av eksisterende platekledning.
  • Alle balkonger rives, ny balkonger får økt bredde med 600mm.
  • Nytt avløpssystem fra balkonger.
  • Belegningstein fjernes og legges tilbake.
  • Nye balkongsøyler.
  • 2 blokker ny drenering.