Studentongan Barnehage

Barnehage Mørkved

Prosjektet gjelder oppføringen av ny 5-avdelings barnehage på Mørkved. Bygningen oppføres i hovedsak som 1-etasjes bygg med midtbygg over 2 etasjer. Netto programareal er ca. 980m2