Sic Glomfjord

Fabrikkbygning

Fabrikkbygning Glomfjord Industripark. Overlevert juli 2009

Produksjonshall med netto etasjehøyde 22 m, og tilhørende administrasjonsdel på 4 etasjer.

Areal 7500 kvm