Sic Glomfjord

Fabrikkbygning
21.06.201710:35 Tom Erik Olsen

Fabrikkbygning Glomfjord Industripark. Overlevert juli 2009

Produksjonshall med netto etasjehøyde 22 m, og tilhørende administrasjonsdel på 4 etasjer.

Areal 7500 kvm