Rønvikgården

Leilighetsbygg Rønvik
21.06.201710:46 Tom Erik Olsen

19 leiligheter fordelt på tre bygg - Ca. 600 m² næringsareal.