Rønvikgården

Leilighetsbygg Rønvik

19 leiligheter fordelt på tre bygg - Ca. 600 m² næringsareal.