Bygarasje Vest

Nybygg av parkeringsanlegg med tilhørende park på toppen i Bodø. Vi er kommet langt på vei og jobber nå med betong og dekker

Parkering i Sentrum

Vi skal bygge nytt parkeringsanlegg for Bodø Kommune i Kvartal 99. Her kommer det hele 350 parkeringsplasser i 2 etasjer.

Jobben er en totalentreprise og arealet på anlegget er hele 10 348 kvm BTA. Oppstart i april 2018, overlevering september 2019

«Foto: Roy Arne Johansen/Norconsult»
Overlevert høsten 2019
Tomtarbeid så vidt påbegynt
Ikke lenge til tett tak nå
«Foto: Roy Arne Johansen/Norconsult»
Slik ble det
«Foto: Roy Arne Johansen/Norconsult»
«Foto: Roy Arne Johansen/Norconsult»
«Foto: Roy Arne Johansen/Norconsult»
«Foto: Roy Arne Johansen/Norconsult»