Mørkvedbukta skole

Vi bygger nye Mørkvedbukta skole for Bodø kommune

Det gleder oss at vi vant anbudet med å bygge nye Mørkvedbukta skole for Bodø kommune. Arbeidet starter opp umiddelbart høsten 2019 og ferdig bygg skal overleveres til skolestart 2021.

Det skal bygges totalt ca. 7620 kvm. Barneskole 1-7 trinn og barnehage med 6 avdelinger.

Vi takker for tilliten og ser frem til samarbeidet med kommunen på dette flotte skolebygget.

Bilder fra første spadetak som ble tatt 20.8.2019

Tom Erik Olsen
Tom Erik Olsen
Tom Erik Olsen
Per-Inge Johnsen