Bærekraftig fokus

Bærekraftig fokus
07.07.201712:19 Tom Erik Olsen

NS-EN ISO 14001
Vi tar ansvar for å forebygge mot forurensning fra vår virksomhet til luft, vann og grunn, og har derfor valgt å sertifisere oss etter ISO 14001 - ytre miljø. Ytre miljø omhandler miljøvennlig avfallshåndtering og minimering av forurensning. Ved å bli ISO sertifisert etter 14001 standarden ansvarliggjør og plikter det oss til å ta hensyn til miljøet, og det viser at vi jobber aktivt for å oppfylle våre miljøforpliktelser.

Våre miljømål
Med bakgrunn i vår visjon og politikk, samt evaluering av våre miljøaspekter, har vi valgt ut tre hovedområder som vi skal jobbe aktivt med;

1. øke sorteringsgraden på avfall
2. redusere energiforbruket
3. redusere utslipp

Miljø i alt vi gjør
For å oppnå målene våre er det viktig at alle medarbeiderne er bevisst på miljø, helt fra planlegging til ferdigstillelse av våre prosjekter. Alt fra valg av miljøvennlige produkter, riggplanlegging, avtaler med underentreprenører og samarbeidspartnere, avfallssortering, oppvarming av byggeplass o.l.

ProductXchange
For å sikre oss at byggematerialer som brukes i våre prosjekter, samt at våre medarbeidere ikke skal utsettes unødvendig for farlige kjemikalier, benytter vi ProductXchange. ProductXchange ivaretar effektiv innsamling av sikkerhetsdatablader og sikrer gjennomførelse av risiko- og substitusjonsvurderingen.

Miljøstyringssystem
Miljølovgivningen blir stadig strengere og det blir stadig mer fokus på hvordan bedrifter reduserer sin innvirkning på miljøet. Vårt miljøstyringssysten sikrer oss at vi på en systematisk måte arbeider med å kontrollere og redusere påvirkningen på miljøet. En kontinuerlig syklus av planlegging, gjenomføring, kontroll og forbedring for å sikre at vi oppnår en kontinuerlig forbedring av vår miljøpåvirkning.

Sertifikater

Miljølogo
Symbolet i vår miljøprofil er basert på hus/bygg og trær (symbol på natur, vekst og kunnskap)